Samenwerking The People Group en GeoGap

Het gas in Nederland raakt op. De overheid heeft daarom als doelstelling dat er vanaf 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt in ons land. We kunnen deze doelstelling halen door gebruik te maken van duurzame alternatieven, zoals windenergie en zonne-energie. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar?

Er moet allereerst goed nagedacht worden over de invulling van de gastransitie wil deze op een logische en kostenefficiënte manier plaatsvinden. Daarnaast zal er nú gestart moeten worden met het nemen van maatregelen wil de doelstelling in 2050 behaald kunnen worden. Dit betekent dat de gaskraan in huis dicht moet: niet meer koken op gas, maar op inductie. Hoe gaan we dit vormgeven?

Het antwoord op dit vraagstuk ligt in open ruimtelijke data en het gebruik van geografische informatie systemen (GIS). The People Group en GeoGap hebben de handen ineen geslagen en de eerste stap gezet. Om de meest logische plekken te bepalen waar met de gastransitie begonnen moet worden, hebben wij samen met GeoGap de data van Enexis geanalyseerd. Deze data laat per wijk zien waar de buizen het oudst zijn en welke panden hierop aan zijn gesloten.

Door in GIS het gasverbruik van de wijk, de ouderdom van de buizen in de grond en de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) met elkaar te combineren, kan er per wijk een vervangpotentie bepaald worden. Zo weten wij dus waar we het beste kunnen beginnen met de gastransitie!