Persbericht: VolkerWessels Telecom kiest voor Organize

Nieuwkuijk, 17 augustus 2016 –

In juli 2016 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen VolkerWessels Telecom en thepeoplegroup. Na een intensief traject van pilots en research zet VolkerWessels Telecom de software Organize, ontwikkeld door thepeoplegroup, nu organisatiebreed in. Hiermee kunnen alle (werk)processen van ontwerp tot en met uitvoering worden gevisualiseerd. Zo kan bijvoorbeeld eenvoudig een real-time revisie van een ingemeten telecomnetwerk worden weergegeven. Tevens krijgen alle projectmedewerkers vanuit één portaal de beschikking over data en informatie aangaande alle projecten.

De komende jaren zullen VolkerWessels Telecom en thepeoplegroup verder samenwerken om bestaande processen verder te integreren en optimaliseren in de software. Organize is daarmee uitgegroeid tot één project(management)-portaal om geografische informatie in combinatie met uitvoeringsdata tijdens de uitvoering te beheren, te monitoren en uitvoerend te begeleiden.

Door de expertise van thepeoplegroup, het visualiseren van processen en geografische data in combinatie met informatie uit het werkveld heeft de software een prominente plaats ingenomen in het huidige werkproces en bijgedragen aan de kwaliteitsoptimalisatie en databetrouwbaarheid van VolkerWessels Telecom.

 

vwt