Ruimtelijke ontwikkel­trajecten organiseren en optimaliseren

The People Group | Software & Trainingen adviseert haar klanten op het gebied van toepassingen van software op het gebied van geo-vraagstukken en ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast levert The People Group | Software & Trainingen toegankelijke en innovatieve softwareoplossingen om data van bovengrondse en ondergrondse infrastructuren en gebouwen te organiseren, optimaliseren en te verrijken. Ook wordt tooling voor standaardisatie van teken- en ontwerpprocessen ontwikkeld en vermarkt. Tot slot verzorgt The People Group | Software & Trainingen CAD, engineering en geo-gerelateerde trainingen op eigen en standaardproducten en in ontwerpprocessen.

Dit doet The People Group | Software & Trainingen voor o.a.:
– Gemeenten / Overheden
– Bedrijven die complexe infrastructuren beheren en managen
– Vastgoedbezitters / Aannemingsbedrijven / Project- en Vastgoedontwikkelaars
– Bedrijven in (complexe) ruimtelijke ontwikkeling
– Organisaties met (toenemende complexe) geo-informatie en data

Vanuit de visie dat het altijd beter en slimmer kan, levertThe People Group | Software & Trainingen daarom de tooling en kennis om uw projecten optimaal uit te voeren. Hiervoor hebben wij drie pijlers ontwikkeld: Organize, Optimize en Wize.


Trots & Tevreden