Optimize

Optimize

Smart tools voor optimaal ruimtelijk ontwerpen

Optimize is een verzameling van smart tools voor het versnellen en vereenvoudigen van CAD-ontwerpen. De volledig in CAD-software geïntegreerde tools verzekeren meer eenheid en structuur, en zorgen voor een optimaal ontwerp- en tekenproces. Optimize en al haar modules zijn voornamelijk ontworpen voor Bentley Software. Optimize draait op: MicroStation, Bentley Map, PowerDraft, Bentley Navigator, PowerCivil.

Download de referentielijst (pdf)


0

Gebruikers

Hebben elke dag voordeel van Optimize en het aantal groeit blijft groeien. Samen met onze gebruikers, zorgen wij ervoor dat dit dé optimalisatie tool voor Bentley software blijft.

 • "Onze organisatie bespaart met gebruik van Optimize ca 0,5 uur per medewerker per week en voor de beheerder 0,5 uur per vier weken. Dat bespaart ons €460,- per week voor 8 medewerkers.

  Voordelen voor ons zijn efficiëntie verhoging, beheerlasten gaan omlaag en meer consistentie in het gestandaardiseerd tekenen."

 • "Wij realiseren met Optimize Draw een tijdsbesparing van 5 tot 10% per werknemer per week. Dit bespaart ons met 10 man minimaal 30 uur (o,8 fte) uur per week.

  Optimize levert vergaande standaardisering op en tekeningen worden op dezelfde manier opgebouwd met zelfde laagnamen en symbolen."

Optimize Us! Dé CAD oplossing voor uw gehele organisatie! Klik voor meer informatie.

Bekijk ons aanbod

Optimize NLCS

Consequent en eenduidig tekenen/ontwerpen

Optimize Draw is de verzamelnaam voor al onze oplossingen waarmee u gestandaardiseerd kunt tekenen. Hierbij hebben we verschillende thema's beschikbaar gesteld, waarvan NLCS de populairste is. Ook het beheren van uw eigen standaard is mogelijk. Gebruik Optimize Draw om uw organisatiestandaard door te voeren, zodat elke medewerker consequent en eenduidig kan ontwerpen/tekenen. Hiermee gaat niet alleen de productiviteit omhoog, maar ook fouten worden zoveel mogelijk voorkomen. Zo werkt u zo efficiënt en effectief mogelijk.

Functionaliteiten

Duidelijke interface

Optimize Draw voorziet de gebruiker van een duidelijke interface, waarbij elk tekenelement getoond wordt met een preview (legenda). Alles wordt overzichtelijk in één scherm getoond. Dankzij de geheel open structuur van Optimize Draw zijn de indeling en de teksten van dit scherm aanpasbaar, zodat u Optimize Draw optimaal in uw werk kunt inpassen.

Schaal
Optimize heeft één schaal voor alle modulen. Teksten, lijnstijlen, arceringen en cellen worden daardoor altijd op de juiste schaal geplaatst.

Tekenen
Optimize Draw biedt de mogelijkheid om lijnen en vlakken te tekenen en cellen te plaatsen (waaronder multilines, bijvoorbeeld mantelbuizen). U kunt tevens teksten en aanpijlingen plaatsen. Bij het tekenen van een vlak plaatst Optimize Draw gelijk de gewenste arcering, al dan niet onder een hoek van een aan te wijzen lijn.

Verkeer
U heeft de mogelijk om verkeers- en straatnaamborden bij elkaar te plaatsen. U kunt aan één of meerdere borden een verkeersbesluit koppelen en dat besluit inzien. Meerdere borden worden automatisch in de juiste volgorde geplaatst.

Taludarceringen
Met Optimize Draw kunt u eenvoudig taludarceringen plaatsen, geheel of gedeeltelijk, met verschillende lengteverhoudingen.

Totalisatie
Laat Optimize Draw de aantallen, lengten, omtrekken en oppervlakten bepalen van de elementen die u wilt. Totaliseer de gehele tekening met of zonder referentiebestanden of binnen een geofence. Het resultaat kunt u exporteren naar een CSV- of Excel-bestand.

Legenda
Optimize Draw zoekt in de tekening welke elementen voor komen en stelt op basis daarvan de legenda samen. De lay-out bepaalt u zelf.

Kader/onderhoek
Met Optimize Draw maakt u automatisch een template/sheetmodel aan, compleet met kader en onderhoek. U kunt ook uit één design-model meerdere templates maken.

Markeringen
Teken een oversteekplaats en Optimize Draw berekent de afstanden tussen de vlakken. Ook schuine oversteken zijn mogelijk. Plaats u meerdere figuren naast elkaar, dan zorgt Optimize Draw dat de afstanden gelijk zijn, ook bij cirkelvormige figuren.

Dwarsprofielen
Op basis van het aangeven van een plaats in de situatietekening, tekent u met Optimize Draw eenvoudig een compleet dwarsprofiel.

Controle
Daarnaast biedt Optimize Draw een uitgebreide controle-module die controleert of uw tekening correct conform NLCS is opgebouwd. Zo bent u altijd verzekerd van juiste tekeningen en ontwerpen.

Snel en intuïtief tekenen volgens NLCS

Optimize Draw bevat alle tekenelementen uit NLCS. Door te tekenen conform NLCS zorgt u ervoor dat ontwerpen en tekeningen op een eenduidige manier worden opgebouwd. NLCS, de Nederlandse CAD-standaard, definieert op basis van de codering, representatie en ordening van objecten hoe een digitale tekening eruit moet zien. Een in de NLCS aangemaakte tekening biedt vele voordelen. Zo zal de uitwisseling tussen partijen verbeteren en overtekenen zal tot een minimum beperkt kunnen worden. Dit vraagt echter wel discipline van de ontwerper/tekenaar.

Van NLCS CAD naar objectgericht GIS (bijv IMGEO/BGT)
Sinds versie 4.1 heeft de NLCS een toevoeging gekregen in de lagenopbouw en hierdoor wordt het mogelijk om heel eenvoudig alle lijnenspel en vlaksymbolen uit de tekening te filteren en hier werkelijke GIS-vlakobjecten van te genereren. Binnenkort verschijnt hiervoor een werkmethodiek en uitleg van deze nieuwe werkwijze aan in een stappenplan en in een aantal instructievideo’s.

Download brochure Optimize Draw NLCS

overzicht producten Optimize
Optimize Draw
Optimize Draw
Optimize Draw NLCS

Voordelen Optimize Draw
 • Sneller tekenen volgens een eenduidige structuur
 • Efficiënte uitwisseling van tekeningen
 • Betere kwaliteit van tekeningen en ontwerpen
 • Vermijden van dubbel werk
 • Misverstanden en fouten voorkomen
 • Heldere, betere communicatie
 • Kortere inwerktijden en meer flexibiliteit bij tijdelijk personeel
 • Laagdrempelig en intuïtief tekenen volgens NLCS
 • Altijd werken volgens de laatste standaard
 • Geen beheerkosten van eigen tekenstandaard
Kenmerken
 • Alles bij elkaar in een duidelijke, heldere interface
 • Altijd alles op de juiste schaal tekenen
 • Uitgebreide tekenfunctionaliteit en geavanceerde arceringen
 • Opties voor markeringen en herhalende patronen
 • Berekening van aantallen, dimensies en oppervlakten
 • Automatische legendaopbouw
 • Complete opmaak volgens templates
 • Alle NLCS-elementen overzichtelijk bij elkaar
 • Uitgebeide controlemodule
 • Wordt breed ingezet in de GWW-sector

Optimize Draw in actie zien? We geven graag een demonstratie!

Neem contact op

Optimize GeoData

Eenvoudig actuele topobestanden en geodata in je MicroStation tekening plaatsen

Met Optimize Draw GeoData kun je objectgerichte data, zoals BAG, BGT, Kadastrale kaart data en Top10nl data eenvoudig in je MicroStation tekening importeren.

Met deze tool voor MicroStation wordt actuele data opgehaald bij 4 verschillende databronnen: (BAG) Basisregistratie Adressen en Gebouwen, BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), Kadastrale kaart en de Top10nl.

Vervolgens wordt deze opgehaalde data opgeslagen in een MicroStation tekening.


Voordelen Optimize Draw GeoData
 • Snel en eenvoudig data importeren waardoor je werkproces efficiënter wordt
 • Bespaar tijd en daarmee kosten
 • Altijd de juiste en meest actuele geo data beschikbaar
Kenmerken Draw GeoData
 • Actuele geodata en topo beschikbaar
 • Alles in één MicroStation werkomgeving
 • Gebruik van dialogbox of key-ins

Optimize Draw Geodata in actie zien? We geven graag een demonstratie!

Lees meer

Optimize KLIC

WION KLIC snel en eenvoudig importeren

Met Optimize Connect KLIC heeft u in 2 klikken een KLICmelding (raster en vector) beschikbaar op de juiste coördinaten met de juiste kleur en levelnaam In MicroStation.

Optimize Connect KLIC optimaliseert uw ontwerp- en werkomgeving en is volledig geïntegreerd in MicroStation. Het plaatst de rasters en de vectoren automatisch in aparte modellen en koppelt deze als referencefiles. Vervolgens kunnen deze weer eenvoudig aan ontwerptekeningen worden gekoppeld.

U kunt de data bekijken met onze geïntegreerde koppeling met Google Earth.


Voordelen Optimize Connect KLIC
 • Minimalisatie van eventuele schade aan de omgeving
 • Besparing van tijd door minder overtekenen
 • Kostenbesparing door betere calculaties
Kenmerken
 • Snel op juiste schaal positioneren van kabel- en leidinggegevens
 • Volledig geïntegreerd in de interface van MicroStation
 • Directe koppeling met Google Earth en PDOK

Optimize Connect KLIC in actie zien? We geven graag een demonstratie!

Neem contact op

Optimize Connect GlobeSpotter

Optimize Connect GlobeSpotter

Optimize Connect GlobeSpotter is een connector-tool tussen CycloMedia's GlobeSpotter en CAD-software, zoals MicroStation en Bentley’s Geo Web Publisher. Het is een uitgebreide applicatie die de Cyclorama's en oblique luchtfoto's van CycloMedia binnen het platform van MicroStation ontsluit. Voor onder meer:

 • Hulpmiddel bij vlakvorming van rijbanen, fietspaden, groen en verhardingssoorten en opbouw van BGT bij de classificatie van onbekende vlakken;
 • Inventarisatie van o.a. reclameborden, bomen, lantaarnpalen, bushaltes en putdeksels;
 • Controle van bestemmingen bij opstellen bestemmingsplannen en hulpmiddel bij afgifte van inrit-, parkeer- en kapvergunningen;
 • Inzetbaar bij afgifte en handhaving van bouwvergunningen, bouwlocaties kunnen worden bekeken;
 • Controle mogelijkheid tot het ontlenen van maatvoering van gevels, deuren, ramen e.d. (in centimeters nauwkeurig).

 • Voordelen Optimize Connect GS
  • Alles in één portaal
  • Volledig geïntegreerd in de interface van MicroStation
  • Minder overtekenen en dus tijdsbesparing
  Kenmerken
  • CycloMedia's beeldmateriaal ontsloten in MicroStation en BentleyMap
  • Bekijk meerdere jaargangen van Cyclorama's
  • Meet afstanden en oppervlakten en importeer lijn- en vlakelementen direct in uw werktekening

  Optimize Connect GS in actie zien? We geven graag een demonstratie!

  Neem contact op